FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Særtryk 1939, kun 5 kr. Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve. Frederiksborg-Holbæk. 2. del 1. hæfte 1250-1265. Ved Hermandsen, Gustav. Særtrykket er på 49 sider og omfatter ca. 59 breve af varierende længde. Eksempelvis et brev fra den 25. September 1252, hvor Kong Kristoffer I. fritager Esrom Kloster for alle Ydelser og Afgifter til Kongen. Et andet brev dateret den 15. oktober 1252, hvor Pave Innocens 4. bemyndiger Biskop Peder 3. af Aarhus til at give Sognepræsten Mogens i Uggerløse, Roskilde Stift, Dispensation til at modtage endnu et gejstligt Embede med Sjælesorg.
Særtryk 1939, 50 kr. Nordsjælland-Foredragene ved 16. Danske Hjemstavns-stævne. Redigeret af Paulsen, Jørgen. Særtrykket er på 191 sider og omfatter - foruden en beskrivelse af medlemmerne i Komitéen - programmet for stævnet og navnene på deltagerne samt et stedregister - 26 foredrag: V. Milthers, Træk af Nordsjællands geologi. C. Wesenberg-Lund, Lidt om de nordsjællandske søer. Eiler Høeg, Nordskoven. B. Holstein, Fuglelivet i Jægerspris Nordskov. A.P. Larsen, Tisvilde Hegn. H.C. Broholm, Et par ord om nogle nordsjællandske oltidsminder. Regnar Knudsen, Stammer, folk og navne. Vilh. Lorenzen, Badstrup. Ejler Haugsted, Romanske stenkirker (Kregme og Jørlunde). Vilh. Lorenzen, Klosteret for Cisterciensernonner i Slangerup. C.M. Smidt, Nordsjællands middelalderborge og største klostre (Krogen, Burre, Esrom, Søborg, Dronningholm og Æbelholt Kloster). Vilh. Møller Christensen, Lidt om Æbelholt Kloster. E. Steenvinkel, Nogle enkeltheder fra Søborg Kirke. V. Hermansen, Klostre og domæner (Kongens bønder). Eiler Nystrøm, Merkantilismen og dens spor i Nordsjælland. Knud Klem, Kronborg. Otto Andrup, Fredensborg. Vilh. Lorenzen, Jægerspris. O.C. Andersen, Det gamle Hillerød. Jørgen Paulsen, Frederiksværk og Johan Frederik Classen. H.G. Terslin, Lidt om Gilleleje og gillelejerne. Georg Nordkild, Et par ord ved kulmilerne i Grib Skov. Anders Uhrskov, Træk af nordsjællændernes karakter. G.P.O. Christiansen, Folkeligt oplysningsarbejde i Frederiksborg Amt. Vilh. Andersen, Nordsjælland i dansk lyrik.
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse Bogsalg Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund, Tlf.: : + 47 52 84 08,                                                        email:
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Særtryk 2013, 60 kr. NB: Forudsætter medlemskab af foreningen
Æbelholt Klosters brevbog omhandler Kramer, Finn Erik: Klostrets historie Boserup, Ivan: Æbelholtbogens tilblivelse ca. 1460 og ca. 1520 Kramer, Finn Erik: Jordebogsoptegnelserne Vogt, Susanne : Et diploms opbygning Tortzen, Gorm: Udgivelsesprincipper Æbelholt Klosters Brevbog – Tekst og oversættelse Udvalgt litteraturliste Jørgensen, Bent og Vogt, Susanne: Ordliste Kramer, Finn Erik: Oversigt over paver, ærkebisper, bisper, abbeder, konger Jørgensen, Bent og Vogt, Susanne: Personregister Kramer, Finn Erik: Adelsslægtsregister Jørgensen, Bent: Stedregister Christensen, Bent: Oversigt over brevene i brevenes rækkefølge Christensen, Bent: Oversigt over brevene i kronologisk orden I alt: 592 sider
OP
Hillerødhistorier
Køb her:
I anledning af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum i 2017 modtog Hillerød Kom- munes borgere en illustreret bog på 80 sider med “Hille- rødhistorier”. Andre borgere i FAHS’s inter- esseområde kunne måske have glæde af hæftet. Foreningen har et antal eksemplarer, som pr. eksemplar sælges for: kr. 25,00+porto og emballage.