FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned efter indkaldelse med mindst 21 dages varsel. Se nærmere vedtægternes §7 om mulighederne for ændring heraf.
Generalforsamlingen 2018, afholdtes søndag den 25. marts 2018 kl 1400.
Regnskab for 2017:  Klik Referat af generalforsamlingen 2018  Bestyrelsens beretning for 2017.
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her