FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningsbladet “FAHS” FAHS udkommer 4 gange om året med artikler af lokalhistorisk interesse for os i det nordlige Sjælland. Indbydelser til arrangementer fremgår normalt på bladets bagside. Bidrag til bladets indhold, herunder artikler og lokalhistoriske nyheder Medlemmer og ikke-medlemmer er meget velkomne til at bidrage til bladets indhold. I bladet orienterer vi også om foreningens aktiviteter og andre foreningsmeddelelser. Artikler, nyheder og anden information til bladet Artikler, nyheder og andet til bladet bedes sendt til foreningens adresse. Både papir og digitalt maskinskrevne artikler og information modtages af foreningen. Se adressen nederst på siden.
FAHS blad nr. 1 - 2019
Bliv medlem Klik her
Artikler fra tidligere FAHS-blade kan læses her.
OP
FAHS nr. 1 - 2019 omhandler: Nyt fra bestyrelsen: Klik på teksten ARTIKLER Et kirketårn i Helsingør der forsvandt og lidt om klokkeren. af Torben Bill-Jessen          
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
HUSKESEDDEL Medlemskontingent 2019 Mobile Pay: Kontonummer: 98283 Indbetales på Reg. nr. 2670 Konto nr. 4374709599
Læs  hele privatlivspolitikken
HER