FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Årstal: |2011|2012|2015|2016|2017|2018|
Årbog 2011, 195 kr. Bogen omfatter 14 kapitler, og har et flot og omfangs- rigt billedemateriale til understøttelse af teksten. Bogen omtaler bl.a. Kron- borgs fabrikker, Gethuset, Hammermøllen og Kob- bermøllen. Desuden Kon- gens rejse til Norges yderste egne og Christian 4.s flåde. Bogen indeholder desuden bilag til kapitlerne 4, 5, 6, 7 og 11, personregister, ordforklaringer, illustrationsfortegnelse over billedekilderne, kildeoversigt og en kapitelinddelt noteoversigt.
Årbog 2012, 50 kr. Bogen sætter fokus på nyere byggeskik i Nord- sjælland i perioden fra begyndelsen af 1900-tal- let og ind i det nye årtu- sinde. En periode hvor pracelhusbyggeriet m.m. udviklede sig voldsomt, og hvor forskelligheden prægede byggeriet. Bjørn Westerbeek Dahl skriver om: Tegninger fra Aftenposten 1908-1915 vedr. Frederiks-borg Amt. Tegningerne er udført af J.L. Rid-ter til Aftenposten til avisens understøttelse af artikler om reformbevægelsen blandt yng-re arkitekter ,lanceret under betegnelsen “Bedre Byggesæt”men bedre kendt i efterti-den under navnet “Bedre Byggeskik”. Kirsten Baunegaard skriver om: Da familien Hansen flyttede til Hillerød i eget hus, her-under at i perioden 1960-1980 blev der i reel-le tal bygget 450.000 boliger, hvilket svarede til, at mere end 60 huse blev færdiggjort hver dag, eller knap 2000 huse pr. måned. I den periode flyttede 1,5 mio. mennesker i parcelhus. Leif Hierwagen skriver om: Livsstil og byggeteknikker i Den Økologiske Landsby i Torup mellem Frederiksværk og Hundested. Landsbyen har været under opbygning og udvidelse siden 1990, og huser nu 150 voksne og 55 børn.
OP
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund, Tlf.: : + 47 52 84 08, email:
Bogsalg
Årbog 2015, 229 kr.
Forord Til Læseren Esrum Klosters ned- læggelse Af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen Lægbrødrene på Esrum Kloster Af James France Altrene i Esrum Klo-sters kirke Af Sissel F. Plathe Esrum Klosters grangier - en ny tolkning Af Finn Erik Kramer Esrum Klosters segl Af Nils G. Bartholdy Nye arkæologiske undersøgelser på Esrum Kloster Af Kjartan Langsted De fjerne besiddelser - Esrums ejendom i Halland Af Bente Thomsen Esrum og Æbelholt - venskab og spændinger Af Brian Patrick McGuire Pesten på Esrum Kloster i begyndelsen af 1700-tallet Af Karl-Erik Frandsen Kronjuvelerne på Esrum Kloster? Af Niels-Knud Liebgot
OP
Bogens udformning minder om datidens fotoalbum med et sort/hvidt foto klæbet ind på hver side. Fotografierne er taget af pressefotograferne Anne- Sophie og Jørgen Rubæk, der var tilknyttet Frederiksborg Amts Avis. Parret overlod 195.000 negativer til Alsønderup- Tjæreby Lokalarkiv, der har rettighederne til bogens billeder. Bogens tekst er skrevet af Knud Cornelius Udgivet i 2016 af Forlaget “Esrum Sø” ved Niels Richter-Friis
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
OP
Årbog 2018, 200 kr.
Årbogen beskriver Nødebos spændende udvikling i detaljer fra ni gårde og til i dag. Desuden omhandler flere kapitler den tidsmæssige udvikling af Nødebo, fx skoleundervisning fra
1748 til i dag. Desuden omtales butiksliv og erhverv. Af bogen fremgår det også, at kirken ikke er den eneste interessante bygning i Nødebo, hvor der også har boet en række spændende personer.
Årbog 2017, 225 kr Dramatiske hændelser i 1600-tallets Helsingør. Fx de hårde isvintre, hvor slagterne kunne age, ride og gå til Helsingborg for at hente slagtekvæg til Helsingør.
Øjenvidenberetning af svenskernes bombarde- ment af Kronborg og indtagelsen af slottet. Det blodige søslag mellem den hollandske og sven- ske flåde i Øresund den 29. oktober 1658 i far- vandet mellem Helsingør og Hven.
Geniet fra Nellerød, sned- ker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en pioner i dansk fotohistorie. Han byggede flere hundrede fremragende kameraer i træ. Både til film- og foto- optagelser, og hans kame- raer blev betragtet som noget af det bedste på markedet. Han var en genial håndværker, som kunne løse næsten alle opgaver. Han byggede cykler, møbler, violiner og meget andet. Årbogen beskriver hans fantastiske liv i Huseby og Nellerød i Nordsjælland, og bogen giver ham den plads i vores kulturhistorie, som han længe har fortjent.
OP
OP
Årbog 2019, 350 kr.
Årbog 2016, 100 kr.
2019|