FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Årbog 1986, 50 kr. Skadhauge, Poul: En fodtur i Horns herred 1869. Poulsen, Kristian: Minder fra en fodtur i Horns herred i juli 1869. Zinklar, Finn: Pension Solhøj i Hornbæk. Larsen, Niels Christian: Niels Christian Larsen (Fløjte Niels) musiker og barber i Frederiks-sund. Henningsen, Henning: Kronborgs Fæstnings- værker. Vestergaard, Erik Buch: Mindeord over P. Chr. Nielsen (død 1986). I alt: 92 sider
Årbog 1991, 50 kr. Andersen, Inger: Mine år i Grønholt. Andersen, Laurits: Erindring om nogle af mine rødder. Jensen, Chr. Friis: "Mine scene" fra Frederiksborg Statsskole. Jensen, Emil Westi L.: Tidsbilleder fra en svun- den tid - hentet fra en større sammenhæng. Johansen, Peter Stendahl: Erindringer fra min barndom. Larsen, Johs.: Min tidligste barndom og ung- dom. Nielsen, Finn Elling: Vi flyttede til Teglgaards- lund. Nielsen, Holger: Besættelsen set fra en jern- banestation. Nielsen, Karen M.: En halvgammel sygeplejer- skes ungdomsminder. Nielsen, Mogens: Folkestrejken 1944 - set fra Hørsholm. Nielsen, Orla Boye: Cirkus, gøgl og marked i Helsingør fra 1915 til 1940. Reinhardt, Mogens Worm: Et kig ind i barn- dommens Eden. I alt: 108 sider.
Årbog 1999, 50 kr.  Flensborg, Jenny: Kalkmale- rierne i Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster i Helsingør. Engberg, Niels: Hagerup vold- sted. I alt: 90 sider
Årbog 2000, 50 kr.  Bernichow, Steen: Træk af land- betjentens forhold i 1860'erne i Kronborg vestre Birk. Ulff-Møller, Kate: Murermesteren i Esrom. Meyer, Carsten: Farlige og for- budte skrifter i Helsingør. En episode fra Guldbergtiden. Hansen, Hans: Skovholmgaard. Minder fra livet som forstander på et optagelseshjem. I alt: 88 sider
Årbog 2001, 50 kr. Vestergaard, Kim: Da Grib- skov blev krongods. I alt: 125 sider.
Årbog 2003, 50 kr. Weesterbeck Dahl, Bjørn: 1600-tallets parforcejagtveje i Nordsjælland. Fogtmann, Marianne: Andels-eventyret Ryttergården i Farum. Bohn, Anders: Kagekristen, Biffer og Lappedykkeren. Schacht Hansen, Lisbet: Et Wienerbarn i Hille-rød. Nielsen, Stig Colbjørn: En admiral tog toget til Slangerup. I alt: 115 sider.
Årbog 2004, 50 kr. Sterm, S.: Topographie over Frederiksborg Amt. I alt: 168 sider.
Årbog 2010, 250 kr.  I følge forfatteren er Es-rum Sø den sø i verden, der er bedst undersøgt i videnskabelig henseende. Til lands byder søen også på enestående kvaliteter, lige fra Skipperhuset og Gribskovs vidunderlige stutterivange til Danmarks mærkværdigste monument. Selv landets første frimærke har noget med søen at gøre. Forfatteren, Niels Richter-Friis, har boet  ved søens bred i næsten 50 år. og har lige fra første dag interesseret sig for  alt, der har med Esrum Sø at gøre. Han fortæller om naturvidenskab og kulturhistorie, så enhver kan forstå det. Bogen indeholder et væld af spændende historier samt 670 billeder, der til  sammen gør Esrum Sø til en endnu større oplevelse fremover. I hovedoverskrifter omfatter bogen følgende indhold: Tak til de mange, der har hjulpet. Et indeks. Forord. Mand, mand kom i land. En stor klump is. Fine fund fra fortiden. De vigtigste data: Danmarks vandrigeste sø. Verdens bedste undersøgte sø. Den reneste af Danmarks store søer, men... Kampen om vandet. Planter og dyr. Fisk og lystfiskeri. Lystfiskeri. Erhvervsfiskeri og fiskeriforpagtere. Hvidand, skarv og andre fugle. Nødebo. Stenholdt. Sørup og vaskerierne. Skipperhuset, husets skippere og færgefarten. Mines lyst. Slotsparken. Landsbyerne langs østbredden. Munkene omklamrede søen Esrum Møllegård. Pramfarten på Esrum Kanal. Schæfergården og Esrumgård. Esrum en anderledes landsby. Gribskov. Havne og søsport. Fredning og beskyttelse. tegninger, stik arkvareller og malerier. Historiske søkort. Oversigt over fotografer. Bagerst i bogen er en omfattende litteraturliste samt 596 notehenvisninger, samt en liste over de fonde og sponsorer, der har støttet bogens udgivelse.
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund, Tlf.: : + 47 52 84 08,                                                                                                            email: 
Bogsalg
OP
Registeret til årbøgerne 1906 - 2000, kr. 50
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Årbog 2007, 100 kr. 15 forfattere har i 20 artikler beskrevet for- skellige sider af amtets virksomhed således: •   Arkiv- og museumsleder i Egedal Kommune, Mag.art. Rolf Kjær-Hansen, har skrevet om den administrative inddeling i Frederiksborg Amt indtil 1970. •   Kontorchef i Uddannelse, Erhverv & Kultur, Henrik Christoffersen, redegør for Frederiksborg Amtskommunes våben og logo og sammen-sætningen af amtsrådene i perioden 1970-2006 samt giver erindringer og refleksioner efter 34 år i amtsrådets og undervisnings- og kulturudvalgets tjeneste. Endvidere har han skrevet om væsentlige politiske resultater i amtsrådets arbejde på uddannelses- og kulturområdet 1970-2006. •   Cand. mag. Kirsten Baunegaard skriver om Frederiksborg Amt og kommunalreformen i 1970. •   Sekretariatschef for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt, landinspektør Erling Rør-dam, har skrevet om kommunesammenlægninger og byudviklingsudvalg. •   Ekspeditionssekretær Elisabeth Ingleby har skrevet om amtets "Overordnede". •   Formand for undervisnings- og kulturudvalget 1970-74 og 1978-82 Hans Vistesen har skrevet om Frederiksborg Amtsråd 1970-82 - erindringer. •   Cand.merc.aud. Hans Andersen MF for (V), medlem af Frederiksborg Amtsråd 1998-2006 og Helsingør Byråd fra 2006, har skrevet om politik i Frederiksborg Amtsråd 1970-2006 - forskelle og ligheder. •   Direktør for Uddannelse, Erhverv og Kultur, Frederiksborg Amt 1998-2007, cand.scient. i geografi Jan Magnussen har skrevet om Nordsjælland og planlægningen af metropolen samt nedlukningen af Frederiksborg Amt. •   Cand.polyt. Finn A. Olsen ansat 1967-2004 ved Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning, har skrevet: Erindringer fra 37 år i Teknik & Miljø. •   Biolog Sofia Mulla har skrevet om: "Mit yndlingssted i Frederiksborg Amt. •   Amtssocialdirektør i Frederiksborg Amt 1972 til pensionering i 1984 Cand.jur. Asger Milthers har skrevet om socialreformen og Frederiksborg Amt. •   Medlem af Frederiksborg Amtsråd (A) 1978-94, formand for Socialudvalget fra 1986-94, bibliotekar Inger Vestergaard, har skrevet særforsorgens udlægning. •   Fhv. sygehusdirektør Helsingør Sygehus (1966-92) og Frederikssund Sygehus (1992-97) Villy Olsen har skrevet om sygehusvæsnet i Frederiksborg Amt. •   Medlem af Frederiksborg Amtsråd (1986-2006) og formand for sygehusudvalget 1990-94 Conny Dideriksen har skrevet om sygehuspolitik fra 1970- 2006. •   Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik Bjarni Øvlisen har skrevet: Erindringer fra en travl hverdag, samt Lægekredsforeningen for Frederiksborg Amt.