FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
FAHS bestyrelse består af 5-7 medlemmer samt eventuelt 2 suppleanter, hvilke alle vælges på den årlige generalforsamlingen efter bestemmelserne i foreningens love §5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer mv.
Niels Nielsen Formand
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Henrik Bachmann Kasserer Margrethe Krogh Næstformand Eva Tønnesen Lone Hvass
Jeppe Tønsberg Suppleant
Privatlivspolitik for FAHS - Frederiksborg Amts Historiske Samfund - version 1, 3 sider Privatlivspolitik for FAHS - Frederiksborg Amts Historiske Samfund - version 1, 3 sider
Lene Falster