FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningens “Flagskib” har fra foreningens tilblivelse i 1906 været årbogen, der næsten alle er benævnt: “Fra Frederiksborg Amt”. Den første årbog: Udkom i 1906. Bøgernes indhold: Artiklerne i årbøgerne har siden starten behandlet mange forskellige sider af historien i Frederiksborg Amt. Nogle årbøger er tematiseret, andre monografier, men hovedparten indeholder en vifte af artikler om vidt forskellige emner. Fra erindringer til videnskabelige artikler. Årbogen udkommer normalt i løbet af første halvår. Den sendes eller fordeles på anden måde til medlemmerne, idet bogen betales gennem medlemskontingentet. Tidligere udkomne årbøger og særtryk: Foreningen har stadig nogle af de tidligere udkomne årbøger og særtryk, nye som gamle. Disse sælges meget billigt både til medlemmer og ikke-medlemmer. Se listen over lageret af årbøger og særtryk, disses indhold samt priser. Klik her Årbogsregister: Der er udarbejdet et meget detaljeret register over foreningens årbøger 1906 - 2000. Registeret indeholder ca. 60.000 henvisninger til person - og stednavne samt sidetal i årbøgerne. Ud over at være den direkte indgang til de mange artikler og lokalhistoriske oplysninger er registeret et unikt værktøj, som bl.a. kan benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning m.v. En trykt udgave af registeret, der er på 553 sider, koster 50 kr. + evt. forsendelse. Registeret findes også elektronisk, og kan anvendes ved at klikke her.
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund Tlf.: + 47 52 84 08,
Bøger, særtryk og register tilsendes mod betaling + porto.
Bøgerne kan også bruges som gave:
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Foreningens årbog 2019
email:
Geniet fra Nellerød, snedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en pioner i dansk fotohistorie. Han byggede flere hundrede fremragende kameraer i træ. Både til film- og fotooptagelser, og hans kameraer blev betragtet som noget af det bedste på markedet. Han var en genial håndværker, som kunne løse næsten alle opgaver. Han byggede cykler, møbler, violiner og meget andet. Årbogen beskriver hans fantastiske liv i Huseby og Nellerød i Nordsjælland, og bogen giver ham den plads i vores kulturhistorie, som han længe har fortjent.