FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningens “Flagskib” har fra foreningens tilblivelse i 1906 været årbogen, der næsten alle er benævnt: “Fra Frederiksborg Amt”. Den første årbog: Udkom i 1906. Bøgernes indhold: Artiklerne i årbøgerne har siden starten behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Nogle årbøger er tematiseret, andre monografier, men hovedparten indeholder en vifte af artikler om vidt forskellige emner. Fra erindringer til videnskabelige artikler. Årbogen udkommer normalt i løbet af første halvår. Den sendes eller fordeles på anden måde til medlemmerne, idet bogen betales gennem medlemskontingentet. Tidligere udkomne årbøger og særtryk: Foreningen har stadig nogle af de tidligere udkomne årbøger og særtryk, nye som gamle. Disse sælges meget billigt både til medlemmer og ikke-medlemmer. Se listen over lageret af årbøger og særtryk, disses indhold samt priser. Klik her Årbogsregister: Der er udarbejdet et meget detaljeret register over foreningens årbøger 1906 - 2000. Registeret indeholder ca. 60.000 henvisninger til person - og stednavne samt sidetal i årbøgerne. Ud over at være den direkte indgang til de mange artikler og lokalhistoriske oplysninger er registeret et unikt værktøj, som bl.a. kan benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning m.v. En trykt udgave af registeret, der er på 553 sider, koster 50 kr. + evt. forsendelse. Registeret findes også elektronisk, og kan anvendes ved at klikke her.
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund Tlf.: + 47 52 84 08,
Bøger, særtryk og register tilsendes mod betaling + porto.
Bøgerne kan også bruges som gave:
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Foreningens årbog 2020
email:
I årene 1625-26 fandt der 8 trolddomsprocesser sted i Helsingør, hvor otte fattige kvinder blev brændt levende. Det blev det mest omfattende kompleks af trolddomsprocesser, der kendes fra nogen dansk by. Forfatterne har valgt at lade dem være hovedemnet i bogen om ”Trolddom i en dansk købstad”. Trolddomsprocesser er med ganske få undtagelser som Køge og Ribe ikke tidligere beskrevet om nogen dansk købstad. Scenen hvor bogens retssager udspiller sig er Sund- toldtidens Helsingør. Forfatterne har behandlet 189 forhør i rådstuen og byretten, hvilke forhør dengang blev gennemført med deltagelse af 135 nævninge og 189 vidner. Trolddomsforfølgelser i det katolske Bamberg i Bayern, en by, som pga. 30-årskrigen og pest var på størrelse med Helsingør, ca. 5000 indbyggere, hvor 600 blev dømt og brændt, er også omtalt i bogen.