FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Læs mere her
Hillerødhistorier
Køb her:
FAHS har fået MobilePay  Kontonummeret er: 98283

FAHS guided byvandring i Slangerup den

16. sep 2017 

FAHS byvandring “I DIGTERENS FODSPOR”

i Roskilde den 25. nov 2017

Medlemsbladet FAHS nr. 2-2019
FAHS udflugt til Kronprinsesse Marys bro ved Gerlev i Hornsherred 28. sep. 2018
Medlemskab: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og insti-tution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlems-kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret (kalenderåret).          
Geniet fra Nellerød, snedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en pioner i dansk fotohistorie. Han byggede flere hundrede fremragende kame-raer i træ. Både til film- og fotooptagelser, og hans kame-raer blev betragtet som noget af det bedste på markedet. Han var en genial håndværker, som kunne løse næsten alle opgaver. Han byggede cykler, møbler, violiner og meget andet. Årbogen beskriver hans fantastiske liv i Huseby og Nellerød i Nordsjælland, og bogen giver ham den plads i vores kulturhistorie, som han længe har fortjent. Vejledende udsalgspris er 350 kr.
Foreningens årbog 2019, som udleveres til medlemmerne: Geniet fra Nellerød
I anledning af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum i 2017 modtog Hillerød Kom- munes borgere en illustreret bog på 80 sider med “Hille- rødhistorier”. Andre borgere i FAHS’s inter- esseområde kunne måske have glæde af hæftet. Foreningen har et antal eksemplarer, som pr. eksemplar sælges for: kr. 25,00+porto og emballage.
    Ønskes medlemskab? Klik her
Bemærk: Et medlemskab af foreningen for et år koster kun pr. person/husstand: 200 kr.
Tilmelding via e-mail: