FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Læs mere her
Medlemsbladet FAHS nr. 1-2020
Forfatterne: Lone Hvass & Torben Bill-Jessen skriver: I årene 1625-26 fandt der 8 trolddomsprocesser sted i Helsingør, hvor otte fattige kvinder blev brændt levende. De blev det mest omfattende kompleks af trolddomsprocesser, der kendes fra nogen dansk by. Derfor har vi valgt at lade dem være hovedemnet i bogen om ”Trolddom i en dansk købstad”. Trolddomsprocesser er med ganske få undtagelser som Køge og Ribe ikke før beskre- vet om nogen dansk købstad. Scenen hvor bogens retssa- ger udspiller sig er Sundtold- tidens Helsingør, hvor vi har været igennem 189 forhør i rådstuen og byretten, med deltagelse af 135 nævninge og 189 vidner.
Foreningens årbog 2020, som udleveres til medlemmerne:

Trolddom i en dansk købstad.

BETAL FAHS-KONTINGENT MED MOBILEPAY
1. Åbn MobilePay -appen. 2. Scan QR-koden i appen ELLER indtast følgende i appen:
MobilePay nummer: 98283; Beløb: 200.00 kr.; Besked:medlemsnummeret.
GENERALFORSAMLING 2020
-- Klik på teksten --
FOREDRAG LØRDAG DEN 15. MARTS
OBS - OBS - OBS
Klik på teksten
Foreningens bestyrelse arbejder i øjeblikket på at rydde op i boglageret. I den forbindelse er foreningen interesseret i bøger fra foreningens start i 1906 og til ca. 1930. Hvis nogen (BÅDE MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER) vil rydde op på hylderne, må de endelig ikke smide bøgerne ud; men kontakte kassereren (Henrik Bachmann) på mailadressen: kasserer@fahs.dk. Så aftaler vi en afhentning.
OBS - OBS - OBS - OBS
AFLYSNINGER
KLIK PÅ TEKSTEN