FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
OP
Medlemsbladet FAHS nr. 2-3 August 2020
Forfatterne: Lone Hvass & Torben Bill-Jessen skriver: I årene 1625-26 fandt der 8 trolddomsprocesser sted i Helsingør, hvor otte fattige kvinder blev brændt levende. De blev det mest omfattende kompleks af trolddomsprocesser, der kendes fra nogen dansk by. Derfor har vi valgt at lade dem være hovedemnet i bogen om ”Trolddom i en dansk købstad”. Trolddomsprocesser er med ganske få undtagelser som Køge og Ribe ikke før beskre-vet om nogen dansk købstad. Scenen hvor bogens retssa-ger udspiller sig er Sundtold-tidens Helsingør, hvor vi har været igennem 189 forhør i rådstuen og byretten, med deltagelse af 135 nævninge og 189 vidner.
Foreningens årbog 2020, som udleveres til medlemmerne:

Trolddom i en dansk købstad.

BETAL FAHS-KONTINGENT MED MOBILEPAY
1. Åbn MobilePay -appen. 2. Scan QR-koden i appen ELLER indtast følgende i appen:
MobilePay nummer: 98283; Beløb: 200.00 kr.; Besked:medlemsnummeret.
GENERALFORSAMLING 2020
-- Klik på teksten --
FOREDRAG LØRDAG DEN 31. OKTOBER
OBS - OBS - OBS
Klik på teksten
KLIK PÅ TEKSTEN
NYT FRA BESTYRELSEN
Klik på billedet