FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Læs mere her
Medlemsbladet FAHS nr. 4-2019
Billeder fra FAHS-turen til Køge, september 2019
Medlemskab og stemmeret: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og institution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af juni måned, jf. foreningens vedtægter § 4. Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at året kontingent er betal senest ved generalforsamlingens begyndelse, der afholdes inden udgangen af marts måned, jf. foreningens vedtægter § 8.
Geniet fra Nellerød, snedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en pioner i dansk fotohistorie. Han byggede flere hundrede fremragende kameraer i træ. Både til film- og fotooptagelser, og hans kame-raer blev betragtet som noget af det bedste på markedet. Han var en genial håndværker, som kunne løse næsten alle opgaver. Han byggede cykler, møbler, violiner og meget andet. Årbogen beskriver hans fantastiske liv i Huseby og Nellerød i Nordsjælland, og bogen giver ham den plads i vores kulturhistorie, som han længe har fortjent. Vejledende udsalgspris er 350 kr.
Foreningens årbog 2019, som udleveres til medlemmerne: Geniet fra Nellerød
Ønskes medlemskab? Klik her
Bemærk: Et medlemskab af foreningen for et år koster kun pr. person/husstand: 200 kr.
Billeder fra FAHS-turen til Hundsted og Kikhavn, juni 2019
BETAL FAHS-KONTINGENT MED MOBILEPAY
1. Åbn MobilePay-appen. 2. Scan QR-koden i appen ELLER indtast følgende i appen:
MobilePay nummer: 98283 Beløb: 200.00 kr. Besked i form af medlemsnummeret.