FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Læs mere her
Foreningens årbog 2018
Årbogen beskriver Nødebos spændende udvikling i detaljer fra ni gårde og til i dag. Desuden om- handler flere kapitler den tids- mæssige udvikling af Nødebo, fx skoleundervisning fra 1748 og til i dag. Desuden butiksliv og erhverv. Af bogen fremgår desuden, at kirken ikke er den eneste interessante bygning i Nødebo.
Forfatter er: Niels Richter-Friis, som har forfattet og udgivet en række af foreningens tidligere årbøger.
Bogen kan købes:
 Kr. 299
Her
Hillerødhistorier
I anledning af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum i 2017 modtager Hillerød Kommunes borgere en illustre-ret bog på 80 sider med “Hillerødhistorier”. Da andre borgere i FAHS’s interesseområde måske kan have glæde af hæftet, har foreningen derfor anskaffet et antal eksemplarer, som pr. eksemplar sælges for: kr. 25,00+porto og emballage.
Læs mere her:
Køb her:
FAHS har fået MobilePay  Kontonummeret er: 98283

FAHS guided byvandring i Slangerup den

16. sep 2017 

FAHS byvandring “I DIGTERENS FODSPOR”

i Roskilde den 25. nov 2017

Medlemsbladet FAHS nr. 1-2019
FAHS udflugt til Kronprinsesse Marys bro ved Gerlev i Hornsherred 28. sep. 2018
Medlemskab: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og insti-tution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlems-kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret (kalenderåret).                  Ønskes medlemskab? Klik her
Generalforsamling søndag den 31. marts 2019, kl. 14.00
Klik på indbydelsen
FOREDRAG for alle
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00, Keddelhuset, Fredensvej 12C, Hillerød, bag Biblioteket.
Marts 31
Klik på indbydelsen