Særtryk

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Særtryk 1929, 15 kr. Nordsjællands Hellig-kilder Særtrykket er på 52 sider og med tekst og mange fine pennetegninger af forfatteren og maleren Arnold Olsen, Esrum. Bogen beskriver de hel-lige kilder i Esbønderup Nødebo sogne, Søborg sogn, Gilleleje sogn, Græsted sogn, Mårum sogn, Valby sogn, Blidstrup sogn, Helsinge sogn, Annisse sogn, Alsønderup sogn og Tibirke sogn.
Særtryk 1939, 5 kr. Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve. Frederiksborg-Holbæk. 2. del 1. hæfte 1250-1265. Ved Hermandsen, Gustav.  Særtrykket er på 49 sider og omfatter ca. 59 breve af vari-erende længde. Eksempelvis et brev fra den 25. Septem-ber 1252, hvor Kong Kristof-fer I. fritager Esrom Kloster for alle Ydelser og Afgifter til Kongen. Et andet brev dateret den 15. oktober 1252, hvor Pave Innocens 4. bemyndiger Biskop Peder 3. af Aarhus til at give Sognepræs-ten Mogens i Uggerløse, Roskilde Stift, Dispensa-tion til at modtage endnu et gejstligt Embede med Sjælesorg.
Særtryk 1939, 15 kr. Nordsjælland-Foredragene ved 16. Danske Hjemstavns-stævne. Redigeret af Paulsen, Jørgen. Særtrykket er på 191 sider og omfatter - foruden en beskrivelse af medlemmerne i Komitéen programmet for stævnet og nav-nene på deltagerne samt et stedregister - 26 foredrag: V. Milthers, Træk af Nordsjællands geologi. C. Wesenberg-Lund, Lidt om de nordsjællandske søer. Eiler Høeg, Nordskoven. B. Holstein, Fuglelivet i Jægerspris Nordskov. A.P. Larsen, Tisvilde Hegn. H.C. Broholm, Et par ord om nogle nordsjællandske oltidsminder. Regnar Knudsen, Stammer, folk og navne. Vilh. Lorenzen, Badstrup. Ejler Haugsted, Romanske stenkirker (Kregme og Jørlunde). Vilh. Lorenzen, Klosteret for Cisterciensernonner i Slangerup. C.M. Smidt, Nordsjællands middelalderborge og største klostre (Krogen, Burre, Esrom, Søborg, Dronningholm og Æbelholt Kloster). Vilh. Møller Christensen, Lidt om Æbelholt Kloster. E. Steenvinkel, Nogle enkeltheder fra Søborg Kirke. V. Hermansen, Klostre og domæner (Kongens bønder). Eiler Nystrøm, Merkantilismen og dens spor i Nordsjælland. Knud Klem, Kronborg. Otto Andrup, Fredensborg. Vilh. Lorenzen, Jægerspris. O.C. Andersen, Det gamle Hillerød. Jørgen Paulsen, Frederiksværk og Johan Frederik Classen. H.G. Terslin, Lidt om Gilleleje og gillelejerne. Georg Nordkild, Et par ord ved kulmilerne i Grib Skov. Anders Uhrskov, Træk af nordsjællændernes karakter. G.P.O. Christiansen, Folkeligt oplysningsarbejde i Frederiksborg Amt. Vilh. Andersen, Nordsjælland i dansk lyrik.
Fra Marianne og Christian Fabricius har foreningen fået doneret et antal af bogen: "Erindringer om mit liv". Bogen er udleveret/udle-veres til alle medlemmer i forbindelse med den årlige årbogsuddeling, så længe lager haves. Ønskes bogen modtaget på andet tidspunkt, kan dette ske mod betaling af forsendelsesomkostningerne. Henvendelse til formanden.                       Klik her:
Ikke til salg
OP
OP
OP
OP
BEMÆRK! Alle priser er eksklusiv evt. forsendelse Bogsalg Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby. Tlf.: : + 47 52 84 08,      email:
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her