Generalforsamling

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned efter indkaldelse med mindst 21 dages varsel. Se nærmere vedtægternes §7 om mulighederne for ændring heraf.
Generalforsamlingen 2017, afholdtes lørdag den 25. marts 2017 kl 1400.
Billeder fra generalforsamlingen 2017
Regnskab for 2016:  Klik Referat af generalforsamlingen 2017  Bestyrelsens beretning for 2016.
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her