FAHS-bladet

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Start Galleri 1 Arrangementer Årbogen Salg af bøger FAHS-bladet Bestyrelsen Kontakt Os Links Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningsbladet “FAHS” FAHS udkommer 4 gange om året med artikler af lokalhistorisk interesse for os i det nordlige Sjælland. Indbydelser til arrangementer fremgår normalt på bladets bagside. Bidrag til bladets indhold, herunder artikler og lokalhistoriske nyheder Medlemmer og ikke-medlemmer er meget velkomne til at bidrage til bladets indhold. I bladet orienterer vi også om foreningens aktiviteter og andre foreningsmeddelelser. Artikler, nyheder og anden information til bladet Artikler, nyheder og andet til bladet bedes sendt til foreningens adresse. Både papir og digitalt maskinskrevne artikler og information modtages af foreningen. Se adressen nederst på siden.
FAHS blad nr. 4 - 2017
Bliv medlem Klik her
Artikler fra tidligere FAHS-blade kan læses her.
OP
HUSKESEDDEL Medlemskontingent 2018 Indbetales på Reg. nr. 2670 Konto nr. 4374709599
Forsidebilledet: Valdemar Leidersdorff. Hillerød lokalhistoriske Arkiv
FAHS nr. 4 - 2017 omhandler: Nyt fra bestyrelsen: Klik på teksten ARTIKLER -   Hotel Leidersdorff Af Eva Tønnesen Fortællingen om den store ejendom i Hillerød på hjørnet af Slotsgade nr. 61 og Slangerupgade nr. 2 og 4 sluttede i FAHS-blad nr 2 2017 med fru Abels salg til Aksel Valdemar Leidersdorff. I dette FAHS-blad fortsættes historien          
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Klik i blåt, gult eller rødt felt
FAHS-bladet