FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningsbladet “FAHS” FAHS udkommer 4 gange om året med artikler af lokalhistorisk interesse for os i det nordlige Sjælland. Indbydelser til arrangementer fremgår normalt på bladets bagside. Bidrag til bladets indhold, herunder artikler og lokalhistoriske nyheder Medlemmer og ikke-medlemmer er meget velkomne til at bidrage til bladets indhold. I bladet orienterer vi også om foreningens aktiviteter og andre foreningsmeddelelser. Artikler, nyheder og anden information til bladet Artikler, nyheder og andet til bladet bedes sendt til foreningens adresse. Både papir og digitalt maskinskrevne artikler og information modtages af foreningen. Se adressen nederst på siden.
FAHS blad nr. 2 - 2018
Bliv medlem Klik her
Artikler fra tidligere FAHS-blade kan læses her.
OP
FAHS nr. 2 - 2018 omhandler: Nyt fra bestyrelsen: Klik på teksten ARTIKLER Omkring Hillerød Station Af Jeppe Tønsberg Læs den interessante historie om jernbane og togforbindelserne i Nordsjælland, herunder Hillerød stationsbygning, jernbanemateriel og toggangen, Gribskovbanen, dampvogne og grydespor, Midtbanen og “Lille Nord”fra 1933, og en hel del mere.          
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
HUSKESEDDEL Medlemskontingent 2018 Mobile Pay: Kontonummer: 98283 Indbetales på Reg. nr. 2670 Konto nr. 4374709599
Æbelholt Klosters Brevbog, en nøgle til Nordsjællands historie Af Chr. Gorm Tortzen Her fortæller Gorm Tortzen bl.a. om abbed Vilhem og klosterets grundlæggelse, om selve brevbogen og udgivelseshistorien. Bogen kan erhverves via foreningen: Her.