Bestyrelsen

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
FAHS bestyrelse består af 5-7 medlemmer samt eventuelt 2 suppleanter, hvilke alle vælges på den årlige generalforsamlingen efter bestemmelserne i foreningens love §5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer mv.
Niels Nielsen Formand
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Henrik Bachmann Kasserer Margrethe Krogh Næstformand Eva Tønnesen Verner Bülov Larsen Sekretær Lone Hvass