FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Foreningens “Flagskib” har fra foreningens tilblivelse i 1906 været årbogen, der næsten alle er benævnt: “Fra Frederiksborg Amt”. Den første årbog: Udkom i 1906. Bøgernes indhold: Artiklerne i årbøgerne har siden starten behandlet mange forskellige sider af historien i Frederiksborg Amt. Nogle årbøger er tematiseret, andre monografier, men hovedparten indeholder en vifte af artikler om vidt forskellige emner. Fra erindringer til videnskabelige artikler. Årbogen udkommer normalt i løbet af første halvår. Den sendes eller fordeles på anden måde til medlemmerne, idet bogen betales gennem medlemskontingentet.   Tidligere udkomne årbøger og særtryk: Foreningen har stadig nogle af de tidligere udkomne årbøger og særtryk, nye som gamle. Disse sælges meget billigt både til medlemmer og ikke-medlemmer. Se listen over lageret af årbøger og særtryk, disses indhold samt priser. Klik her  Årbogsregister: Der er udarbejdet et meget detaljeret register over foreningens årbøger 1906 - 2000. Registeret indeholder ca. 60.000 henvisninger til person - og stednavne samt sidetal i årbøgerne. Ud over at være den direkte indgang til de mange artikler og lokalhistoriske oplysninger er registeret et unikt værktøj, som bl.a. kan benyttes til verificering af personer i forbindelse med lokalhistorisk arbejde, slægtsforskning m.v. En trykt udgave af registeret, der er på 553 sider, koster 50 kr. + evt. forsendelse. Registeret findes også elektronisk, og kan anvendes ved at klikke her.
Henvendelse om køb af årbøger, særtryk og register kan ske til: Frederiksborg Amts Historiske Samfund  Tlf.: + 47 52 84 08,     
Bøger, særtryk og register tilsendes mod betaling + porto.
Bøgerne kan også bruges som gave:
 Frederiksborg Amts Historiske Samfund:  Telefon 47 52 84 08. Email til foreningen: Klik her
Foreningens årbog 2017
Dramatiske hændelser i 1600-tallets Helsingør. Fx de hårde isvintre, hvor slagterne kunne age, ride og gå til Helsingborg for at hente slagtekvæg til Helsingør. Øjenvidenberetning af  svenskernes bombarde- ment af Kronborg og ind- tagelsen af slottet. Det blodige søslag mellem den hollandske og svenske flåde i Øresund den 29. oktober 1658 i farvandet mellem Helsingør og Hven.
Foreningens årbog 2018
Årbogen beskriver Nødebos spændende udvikling i detaljer fra ni gårde og til i dag. Desuden omhandler flere kapitler den tidsmæs- sige udvikling af Nødebo, fx skoleundervisningen fra 1748 og til i dag. Desuden
butiksliv og erhverv. Af bogen fremgår også, at kirken ikke er den eneste interessante bygning i Nøde- bo. I Nødebo har der også gennem tiden boet en række spændende personer. Forfatter er: Niels Richter-Friis, som har udgivet og forfattet en række af foreningens tidligere årbøger, bl.a.: “Esrum Sø”: Klik her  “Tisvilde Hegn” og “Nordsjællandske Pletskud”:Klik her
OP
Forfatterne er: Torben Bill-Jessen og Lone Hvass, som også har forfattet: FAHS-årbog 2011: Christian 4. som kanonstøber, Klik her
email: