Velkommen

FAHS er en forening, der har

fokus på lokalhistorien i hele

Nordsjælland

Start Udflugter Galleri 1 Årbogen Salg af bøger FAHS-bladet Bestyrelsen Kontakt Os Links Frederiksborg Amts Historiske Samfund fahs
Vebmaster: Ebbe Nielsen, email: Klik her 
Foreningens adresse er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund v/ Niels Nielsen Lærkevej 6, 4050 Skibby Telefon 47 52 84 08, email: Klik her
Medlemsbladet FAHS nr. 2-2017 
Formål: Foreningens formål er: At arrangere medlemskativiterer af almen historisk interesse. At atyrke den lokalhistoriske interesse i Nordsjælland. At virke for udbredelsen af kendskabet til Nordsjællands historie. At arbejde for udgivelsen af en bog årligt.
Medlemskab: Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer. Ved en person forstås denne persons husstand. Hver person, firma og insti-tution har kun én stemme på generalforsamlingen. Det årlige medlems-kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret (kalenderåret). Ønskes medlemskab? Klik her
SALG AF BØGER Foreningen har siden sin tilblivelse i 1906 udgivet en årbog. Artiklerne i årbøgerne har gennem årene behandlet mange forskellige sider af historien i det tidligere Frederiksborg Amt. Desuden er der også udgivet et antal særtryk. Foreningen har fortsat nogle af de udgiven årbøger og særtryk, som kan købes til favorable priser. En oversigt over årbøger og særtryk til salg samt en kort indholdsbeskrivelse af bøger og særtryk kan ses her.
OP
Klik på billederne og se dem i stor størrelse
Nyheder Nærmere oplysninger her på webstedet om nyheder, aktiviteter og indbydelser fremgår af startsiden, og evt. detaljeret indhold herom vil der være oprettet links til.
Om foreningen: Frederiksborg Amts Historiske Samfund er en forening, der har fokus på lokalhistorien i hele Nordsjælland. Fra de ældste tider har vores del af Sjælland været noget særligt. Først var der klostrene, så kongens gods. Derefter tog bønderne, fiskerne, landliggerne og til sidst bymennesket over. Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at udbrede kendskabet både til Nordsjællands og de enkelte egnes historie. Dette gøres bl.a. i samarbejde med institutioner og andre lokalhistoriske foreninger. Frederiksborg Amts Historiske Samfund blev stiftet i 1906. og gennem alle år har medlemmer via årbøger, foredrag, udflugter, ture, besøg, medlemsbladet samt inden for de seneste år også foreningens websted haft mulighed for at dyrke deres historiske interesser og opnå kendskab til interessante historiske lokaliteter, steder og begivenheder i Nordsjælland. Og sådan er det stadigt.
Læs mere her
Foreningens årbog 2017
Dramatiske hændelser i 1600-tallets Helsingør. Fx de hårde isvintre, hvor slagterne kunne age, ride og gå til Helsingborg for at hente slagtekvæg til Helsingør. Øjenvidenberetning af svenskernes bombardement af Kronborg og indtagelsen af slottet. Det blodige søslag mellem den hollandske og svenske flåde i Øresund den 29. oktober 1658 i farvandet mellem Helsingør og Hven.
Foreningens årbog 2018
På grund af ekstraordi- nære årsager udkommer den planlagte FAHS- årbog for 2018 i 2017.
Årbogen beskriver Nødebos spændende udvikling i detaljer fra ni gårde og til i dag. Desuden omhandler flere kapitler den tidsmæssige udvikling af Nødebo, fx skoleundervis- ning fra 1748 og til i dag.
 Desuden butiksliv og erhverv. Af bogen fremgår desuden, at kirken ikke er den eneste interessante bygning i Nødebo, hvor der også har boet en række spændende personer. Forfatter er: Niels Richter-Friis, som har udgivet og forfattet en række af foreningens tidligere årbøger. Forfattet: Esrum Sø: Klik her Udgivet gennem sit forlag “Esrum Sø” bl.a.: Tisvilde Hegn: Klik her Nordsjællandske Pletskud:Klik her
Forfatterne er: Torben Bill-Jessen og Lone Hvass, som også har forfattet: FAHS-årbog 2011: Christian 4. som kanonstøber, Klik her
Generalforsamlingen 2017
Læs referat, beretning m.v.:
HER
Foredrag : Bådfarten på Furesøen
Afholdes den 16. maj 2017 kl. 19.00 i Keddelhuset Christiansgade 5, ved Hillerød Bibliotek. Foredragsholder: Jeppe Tønsberg, tidligere stadsarkivar i Lyngby-Taarbæk Kommune. Pris incl. kaffe/te og kage: 40 kr. pr. person.
Skipperhuset ved Esrum Sø, Fredensborg Foto: Jeppe Tønsberg
Bøgerne kan købes af foreningen:
Bog 2017: Kr. 225 Bog 2018: Kr. 299
Sejltur på Furesøen med turbåden “Hjortholm” med efterfølgende kaffe/te og kage i “Den Gamle Have”.
Lørdag den 24. juni kl. 14.00, Varighed 2 timer
Samlet pris for medlemmer: 140 kr. pr. person. Samlet pris for ikke-medlemmer: 180 kr. pr. person.
Tilmelding til Niels Nielsen senest den 05. juni på enten tlf.: 47 52 84 08 eller mail: Klik her
Start